Welkom bij Lariks

Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de gemeente Leusden. Wij helpen inwoners  weer op weg. Dat doen we door te adviseren over de vele oplossingen waar elke Leusdenaar gebruik van kan maken. Zo nodig bieden we passende individuele ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Missie en visie Lariks – 2020

Missie (waar staan we voor): Wij geloven in de kracht en mogelijkheden van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Zo nodig helpen we inwoners daarbij op weg. We bieden hen dichtbij effectieve ondersteuning gericht op het zo snel, eenvoudig en duurzaam mogelijk oplossen van enkelvoudige en meervoudige problemen. Met een scherpe analyse van de vraag en een integrale blik bepalen we met de inwoner wat de best passende aanpak is. De inzet van het vrij toegankelijke aanbod voorliggende voorzieningen heeft daarbij voorrang boven individuele ondersteuning. Als de situatie erom vraagt bieden we individuele ondersteuning of zetten we specialistische hulp in. Samen met inwoners, professionals en vrijwilligersorganisaties werken we aan een sterke samenleving waarin tijdig wordt gesignaleerd en zo nodig actie wordt ondernomen. Zo voorkomen we met elkaar dat problemen escaleren, kunnen we de zorg bieden die nodig is en houden we de zorg betaalbaar.

Visie (waar gaan we voor): Wij vinden het belangrijk dat welzijn en zorg bijdragen aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners. Dit vraagt om een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, met voldoende toegankelijke voorzieningen, een integrale benadering van hulpvragen en kwalitatieve zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Constructieve samenwerking tussen de partijen in het sociaal domein is daarbij vanzelfsprekend. Dankzij een focus op preventie en een effectieve inrichting van de dienstverlening realiseren we duurzame oplossingen en worden zorguitgaven dáár besteed waar ze nodig zijn. Zo zorgen we samen voor de transformatie van het sociaal domein.

Zorg en welzijn. Dat doen we samen!

Wij geloven in de kracht van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Zo nodig helpen we inwoners daarbij op weg. Dat doen we via deze website en met behulp van het brede aanbod  voorliggende voorzieningen en informele zorg.

Wil je ergens beter in worden of je sterker voelen? Dan zijn er trainingen en workshops waar je tegen beperkte kosten en soms zelf gratis aan kunt deelnemen. Wil je graag mensen ontmoeten of ervaringen uitwisselen met mensen in een vergelijkbare situatie? Voor jong en ouder zijn er diverse plekken waar je welkom bent. Lariks weet de weg en helpt je graag en goed.

Is persoonlijk advies of individuele ondersteuning noodzakelijk, dan bieden we dit volgens vooraf in overleg met de inwoner bepaalde doelen en een vastgesteld tijdspad. Zo realiseren we kwalitatieve zorg, werken we aan vergroting van de zelfstandigheid van inwoners en houden we met elkaar de zorg betaalbaar.

Wmo en Jeugdwet

Meer weten over de zorgwetten die per 2015 zijn ingevoerd? Lees hier een toegankelijk geschreven brochure met een overzicht van de wetten.

Vragen over uw privacy? Of niet tevreden over de dienstverlening?

Klik hier als u meer wilt weten over het privacy en klachtenprotocol.

Raad van Toezicht

Stichting Lariks heeft een Raad van Toezicht. Deze wordt gevormd door Wencke Heijblok (voorzitter), Mariëtte Jilderda (secretaris), Jos Korver en Wim Oeben. De Raad van Toezicht van Stichting Lariks is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt in lijn met de governance richtlijnen toezicht op haar functioneren. Daarbij schakelt en balanceert de Raad tussen afstand en nabijheid, tussen toezichthouden en klankbord zijn. Er zijn twee vacatures.