Vrijwilligers voor volwassenen en gezinnen - VOOM

Vrijwilligers kunnen tijdelijk kwetsbare gezinnen en volwassenen helpen. Dat is fijn. Want met die hulp kan worden voorkomen dat kleine problemen groot worden en/of dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. In de gemeente Leusden zijn verschillende vrijwilligersorganisaties en -projecten die hulp bieden aan volwassenen en gezinnen.

Om ervoor te zorgen dat de verschillende organisaties van elkaar weten wat ze doen, hebben ze samen VOOM opgericht. Samen zorgen ze ervoor dat de best passende vrijwillige hulp kan worden ingezet voor gezinnen en volwassenen.

Voor kinderen en/of gezinnen

 

Gezinsparaplu (Gezinshuis Kracht van Verschil)

Er wordt ondersteuning geboden voor pleegouders/gezinsouders waarbij er bijvoorbeeld hulp is in en om het huis, weekend pleegzorg en een maatje voor een pleegkind. Ook is er ondersteuning van kinderen. Dit om te voorkomen dat een pleegkind weer naar een ander gezin moet. Lees meer over Gezinsparaplu

Voorlees Express Leusden(Bibliotheek Eemland en Gilde Leusden)

Voor kinderen van 3 t/m 8 jaar met een taalachterstand, komt er 20 weken lang een vrijwilliger bij het gezin. Samen lezen en voorlezen helpt het gezin bij de taal. Het gaat vooral om leesplezier. 

Coach4You (Gilde Leusden)

Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overstap naar de brugklas. De coach werkt samen met het kind aan motivatie, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Aanmelden kan via de groep 8 leerkracht.

Home-start Leusden (Humanitas)

Een vrijwilliger bezoekt wekelijks een gezin dat tijdelijk een steuntje in de rug kan gebruiken van een ervaren opvoeder. Doel: Vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, het versterken sociale netwerk, aandacht geven aan de kinderen.

'Met hulp van Home-Start is er minder stress en genieten we van ons gezin'

Voor volwassenen

Maatjesproject Leusden (Lariks)
Een maatje komt eens in de twee weken op bezoek. De vrijwilliger brengt gezelligheid en een luisterend oor. Mogelijkheden zijn: thuis een kopje koffie drinken, samen wandelen of uitjes ondernemen. Regelmatig wordt toegewerkt naar een doel.

Zonnebloem Leusden
Vrijwilligers brengen bezoeken aan mensen, jong en oud, met een fysieke beperking die hierdoor dreigen te vereenzamen. Naast het bezoekwerk organiseert De Zonnebloem ook gezellige activiteiten, zoals een boottocht of naar een museum.

Taalcoach (Gilde Leusden)
Het project SamenSpraak is voor anderstaligen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. De taalcoach en de anderstalige komen meestal één keer in de week bij elkaar.