2 februari 2024

Vacature vrijwillige coach bij Coach4You

Voor sommige leerlingen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs lastig. Een coach van Coach4You helpt ze daarbij en geeft een steuntje in de rug, alleen tijdens schoolweken. De coach richt zich op de motivatie, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en indi- rect op de schoolprestaties van de leerling. De coach kan meekijken naar de manier van aanpak van het schoolwerk, maar de nadruk ligt op het sociaal en cultureel voorbereiden en ‘landen’ op de nieuwe school. Er is aandacht voor het sociale netwerk en eventuele problemen op school. De coach helpt de leerling zelfstandig te werken en huiswerk te plannen, biedt een luisterend oor en motiveert. Het gaat dus niet om huiswerkbegeleiding.
Gevraagde vaardigheden en competenties:
  • Onze coaches zijn vrijwilligers met een HBO-denkniveau en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Zij kunnen luisteren en de juiste vragen stellen. Het zijn mensen met enige levenservaring en uiteraard met affiniteit voor de doelgroep.
Regio/gebied Leusden
Tijdsbesteding 1 uur per week/min 12 maanden-max 18 maanden, 1 dag training, 6x pj intervisieavond
Link vacature https://www.gildeleusden.nl/activiteiten/seniorweb-leusden/aanmelden-nieuwsbrief/vacature-coach-coach4you
Reageren
Bibliotheek Hamershof
Hamersveldseweg 77
3833GL Leusden
Stichting Gilde Leusden
0683343073
info@gildeleusden.nl

Gilde Leusden heeft als doelstelling de bemiddeling tussen mensen die hun kennis, kunde en ervaring (belangeloos) willen delen met anderen.

Project: Coach4you ln dit project krijgen leerlingen van groep 8 van de basisschool ondersteuning om hun gang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.

Reageren of meer informatie?

Wilt u reageren of meer informatie over deze vrijwilligerswerkvacature? Maak gebruik van onderstaande knop.
Klik hier om te reageren