Dementie

Zorg regelen bij (beginnende) dementie

Bent u bij de huisarts geweest en is er sprake van (beginnende) dementie dan is advies en ondersteuning tijdens het ziekteproces belangrijk. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw partner of naasten die als mantelzorger een belangrijke rol spelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Lariks. Dementie is een van de expertisen van de consulenten van Lariks.

Contactgegevens casemanager dementie: 

casemanagersdementie@beweging3.nl , tel: 085 0707160

Is er thuis professionele zorg nodig?

Nemen de klachten toe en is er professionele zorg thuis nodig? Dan geeft de huisarts een verwijzing voor de wijkverpleging. Of de casemanager neemt voor u contact op met de wijkverpleging.  De casemanager van Dementie D draagt haar rol over aan een verpleegkundige. Wijkverpleging en casemanagement maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering.

Om  thuis te blijven wonen kan een verhuizing naar een beter op uw gezondheid afgestemde woning een oplossing zijn en soms bieden aanpassingen of specifieke middelen uitkomst. Denk aan (kleine) woningaanpassingen en slimme technologie. In een gesprek met een consulent van Lariks kunt u van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen.

Meer weten over toepassing van technologie en slimme aanpassingen in woningen? Kijk dan eens op onderstaande websites.

Meer ondersteuning nodig om thuis te kunnen blijven wonen?

Naast het sociale netwerk, casemanager en wijkverpleging kan er meer ondersteuning nodig zijn om mensen thuis te laten wonen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding en aan ondersteuning van de mantelzorger(s). In overleg met Lariks kunnen mogelijke oplossingen worden besproken en kan zo nodig een indicatie voor bijvoorbeeld dagbesteding worden afgegeven.

In de gemeente Leusden zijn er diverse vrije toegankelijke activiteiten die geschikt zijn voor inwoners met dementie. Klik hier voor een overzicht van activiteiten. Weten of een activiteit passend is? Mail of bel naar Lariks.

Contact met lotgenoten?

Kijk eens bij Alzheimer café Leusden

24 uur per dag zorg nodig?

Is er permanent 24 uur per dag zorg nodig, is een Wlz-indicatie (Wlz = Wet langdurige zorg) nodig. De huisarts, wijkverpleegkundige  of de inwoner kan deze aanvragen bij het CIZ. Zodra de Wlz-indicatie er is, regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de benodigde zorg wordt geleverd.

Meer weten over Wlz? Klik hier.

Welkom bij De Bron

Ontmoetingsplek De Bron is een fijne plek voor inwoners met beginnende geheugenproblematiek. Zij  zijn hier meerdere dagdelen per week welkom en op donderdag kan er bovendien geluncht worden. Een mooie vorm van dagbesteding waarmee de zorg betaalbaar blijft, want er is geen Wmo-beschikking voor nodig. Lees hier meer over De Bron.

Maatjes dementie

Het is voor mantelzorgers vaak best zwaar om voor iemand te zorgen met dementie. Door de inzet van een vrijwilliger heeft de mantelzorger af en toe ook een momentje voor zichzelf.
Bij het maatjesproject dementie gaat het om een wekelijks bezoekje, omdat regelmaat en structuur belangrijk is voor de cliënt.

Maatje zijn van iemand met dementie vraagt kennis en/of ervaring met het ziektebeeld. En ook de ‘match’ tussen vrijwilliger, zorgvrager en zijn/haar partner of mantelzorger vraagt nog meer aandacht. Sinds het voorjaar 2022 verzorgt Welzin het project Maatjes dementie in gemeente Leusden.

Meer informatie? maatjesproject.dementie@welzin.nl

Lees hier een interview met de vrijwillig coördinator van Maatjes Dementie.

Wilt u meer weten over zorg regelen met dementie?
Neem dan contact met ons op.