Goed idee? Fonds Samenlevingsinitiatieven

Fonds Samenlevingsinitiatieven

Een goed idee verdient steun! Wist u dat Gluren bij de Buren, de Avond4Daagse, Buurkracht Alandsbeek, Singles Achterveld en verschillende speelpleinen in Leusden allemaal initiatieven zijn die een bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven hebben ontvangen?

Dàt is een goed idee!

Heeft u ook een goed idee dat de saamhorigheid in Leusden versterkt of  Leusden bruisender en leuker maakt?

Denk dan eens aan het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Lees hier het Raadsbesluit van 1 april 2019 waarin de criteria en doelstellingen van het Fonds staan.

Een aantal voorbeelden van ideeën die zijn gerealiseerd met een bijdrage uit het fonds:

 • Gluren bij de Buren
 • Shantyfestival Achterveld
 • Kidsrun
 • Speciale activiteiten rond de feestdagen (om statushouders, nieuwkomers, alleenstaande ouderen en andere belangstellenden bijeen te brengen)
 • Tour de Junior Achterveld
 • Lezing Hugo Borst in de bibliotheek (nav het boek over zijn moeder met dementie)
 • Minibieb Alandsbeek
 • Activiteiten voor ouders met meer zorg (voor een kind met een beperking) zoals b.v. porcelein schilderen
 • Een groene speeltuin in de Berkelwijk, de omwonenden zorgen samen voor de aanleg en het onderhoud
 • Audercafé, ontmoetingsplek voor ouders van kinderen met autisme
 • Een kind voor mijn deur, verhalen over de oorlog doorvertellen aan basisschoolkinderen in het kader van 70 jaar bevrijding
 • Leusden Jazz – Kids Jazz, kinderen met elkaar muziek laten maken
 • Buurkracht Alandsbeek, een netwerk voor de wijk, gezamenlijk worden diverse activiteiten georganiseerd

Blij met onze ontmoetingsplek

De binnentuin van appartementencomplex De Tolgaarde is een mooie plek om andere bewoners te ontmoeten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Maar er werd weinig gebruik van gemaakt omdat er geen fijne plek was om even te zitten. Voor een aantal bewoners reden om bij het Fonds Samenlevingsinitiatieven een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage aan twee bankjes. Bewoner: “Binnen een maand kregen we groen licht en nu hebben we een heerlijke plek om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Als je elkaar vaker spreekt, hoor je het ook als er iets aan de hand is met iemand en kun je helpen door bijvoorbeeld boodschappen mee te nemen of gewoon even te vragen hoe het gaat.”

Hoe vraagt u een bijdrage aan?

Onderaan de pagina vindt u twee buttons: een voor aanvragen onder de € 1.000 en een voor aanvragen boven € 1.000. Via de button komt u bij een invulformulier waarmee u stap voor stap uw aanvraag kunt indienen. In het formulier geeft u aan of uw activiteit gericht is op welzijn of op sport/cultuur.

Aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Toetsingscommissie van het Fonds Samenlevingsinitiatieven aan de hand van de toetsingscriteria (klik hier). Hoe duidelijker uw plan of idee is, des te sneller er over wordt besloten.

Weten wanneer de Toetsingscommissie vergadert? Vergaderschema 2023

Waar moet u rekening meehouden?

Om onnodige teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat u rekening houdt met de voorwaarden van het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Belangrijke voorwaarden zijn:

 • U moet kunnen aantonen dat het om activiteiten gaat waarvoor niet al een subsidie wordt ontvangen.
 • Het project moet passen binnen de wet- en regelgeving.
 • Aanvragen moeten vooraf worden ingediend. Aanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.
 • Consumptiemiddelen, materialen voor privégebruik en attenties zoals bloemen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Bij aanvragen boven de € 1.000,- is externe financiering een voorwaarde.
 • Er kan maximaal € 10.000,- worden aangevraagd voor een initiatief.
 • Meer voorwaarden leest u in de toetsingscriteria.

De Toetsingscommissie bestaat uit de volgende leden: mw. I. Kerkhof (vz), mw. R. Koetsenruijter, dhr. R. Genders, dhr. P. Menkveld en dhr. J. Koning.

Lariks voert het secretariaat voor het Fonds Samenlevingsinitiatieven.

Is uw aanvraag toegekend? 

Houdt u er rekening mee dat uw evenement vergunningsplichtig kan zijn. Een vergunningsaanvraag moet 12 weken vóór het evenement worden gedaan. Dit kan online via www.leusden.nl.

Wilt u dan dit evaluatieformulier invullen en mailen naar: ondersteuning@lariks-leusden.nl? Alvast hartelijk dank!

Wilt u uw evenement onder de aandacht brengen in gemeente Leusden?

Dat kan (gratis) via de LeusdenLeeft app. U meldt uw evenement heel eenvoudig aan via: www.leusdenleeft.nl/aanmelden

Tips voor het aanvragen van een financiële bijdrage? Kijk hier!

Handig: Download hier een format voor de begroting.

Is uw idee gerealiseerd met hulp van het Fonds Samenlevingsinitiatieven?

Laat dit zien en gebruik in uw uitingen het logo met daarbij de tekst: Dit project/Deze activiteit is gerealiseerd met een bijdrage van het FondsSamenlevingsinitiatieven. Download hier het logo.