Opvoeding en gezin

Opvoeden kan best lastig zijn. Elke ouder heeft wel eens behoefte aan tips of advies. Bijvoorbeeld over het gedrag van een kind, ruzies, de puberteit, grenzen stellen. Of u maakt zich zorgen over somberheid, verkeerde vrienden, gebruik van drugs, vapen, alcohol. 

Opvoeding en gezin

Vragen of zorgen over opvoeden

Voor opgroei- en opvoedvragen over uw kind(eren) is er de GGD. De GGD is er ook voor ouders. Bijvoorbeeld als u twijfelt of u het wel goed doet.

Tip: Ouders Inc online cursus voor geboren ouders

Wanneer naar Lariks?

Als u zich zorgen maakt. Omdat u denkt dat er meer aan de hand is. Bijvoorbeeld:

  • U merkt dat het gedrag of de ontwikkeling van uw kind anders is dan wat u ziet bij vrienden, familie of klasgenootjes.
  • Uw kind zegt zich langere tijd niet goed te voelen.
  • Uw kind maakt zich zorgen.

Groepen voor kinderen en jongeren

Vaak is voor kinderen een groep fijn. Ze ontmoeten er kinderen of jongeren die in een herkenbare situatie zitten. Ze leren van, en met elkaar. Lariks organiseert Hier ben ik!, Hier zijn wij!, Bij Kameleon Thuis, KIES groep en Get Stronger. En er is JIL.

Groepen voor ouders/opvoeders

Meerdere keren per jaar zijn er thema-avonden en workshops. Deze gaan over onderwerpen waar u als ouder/opvoeder mee te maken kunt krijgen. Zoals alcohol en middelengebruik, autisme in het gezin, opvoeden met faalangst.

Echtscheiding

Als ouders scheiden, maken kinderen veel veranderingen mee. Dat heeft gevolgen voor hoe het met kinderen gaat. Op school, thuis, sociaal en emotioneel. Is het een problematische of 'vechtscheiding' dan zijn de gevolgen groter. 

Maakt u zich zorgen om de kinderen? Of bijvoorbeeld over uw financiële situatie? Neem contact op met Lariks. In een gesprek brengen we samen de situatie in kaart en kijken we welke mogelijkheden voor ondersteuning er zijn.

'Dankzij de vrijwilligers van Home-Start gaat het beter met ons allemaal'

Inloopmomenten op basisscholen

  • Ouders/opvoeders zijn welkom met vragen of zorgen. Op bijna alle basisscholen zijn er Lariks-inloopmomenten. Vraag ernaar op school. 

Hulp voor uw gezin of kind door vrijwilligers

Hulp door ambulante begeleiding 

Online cursus voor ouders

Handige websites

Zoek op activiteiten voor (jonge) ouders

Praten helpt

Niet elk probleem is een probleem waar gelijk hulp bij nodig is. Soms hoort het erbij dat het even niet zo lekker loopt. Vaak helpt het om er met andere ouders over te praten.

Persoonlijke begeleiding nodig? 

Is er persoonlijke begeleiding nodig, dan kan ambulante begeleiding een oplossing zijn. Zo nodig is er hulp via de Jeugdwet.

Begeleiding door het Lokaal Team

Is er sprake van een ingewikkelde (complexe) situatie of zijn er meerdere vormen van hulp nodig voor uw kind en/of uw gezin? Dan wordt u ondersteund door ons Lokaal Team.

Een of twee consulenten zijn uw vaste contacpersonen. Zij begeleiden u.

Samen werkt u aan een familie/groeps plan. In dit plan legt u vast wat de situatie is, wat er nodig is om deze te verbeteren en hoe u dit gaat doen.

Zo nodig betrekken we bijvoorbeeld de school of de huisarts. Of we zetten hulp in van gespecialiseerde hulpverleners. Zij zorgen voor een aanvullende behandeling om een kind, jongere of gezin weer in de juiste richting te helpen.

Over de consulenten van het Lokaal Team

In het Lokaal Team werken consulenten die veel weten over jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheid, prettig leven, begeleiding bij het wonen, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorg. Consulenten die werken met kinderen en jongeren zijn SKJ geregistreerd. Wij werken met de Verwijsindex

Formulieren

MetMaya in Leusden

Vanaf 1 januari 2024 is MetMaya verantwoordelijk voor de specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Ook in onze gemeente. 

Voor de specialistische jeugdhulp van MetMaya is een verwijzing voor nodig. U meldt zich dus niet zelf aan bij MetMaya.

Heeft u vragen of zorgen over opvoeden, uw gezin, of jeugdhulp? Neem contact op met Lariks. Blijkt dat er specialistische jeugdhulp nodig is, dan melden we in overleg met u uw kind aan bij MetMaya. 

 

Zo gaat een gesprek met Lariks
'Ik ga naar Kind en Koffie bij De Bron om andere ouders te ontmoeten'

JIL - Jong in Leusden

Als jongere doe je veel dingen voor het eerst. En je maakt voor het eerst bepaalde dingen mee. Dan kan het fijn zijn hierover met andere jongeren of een jongerenwerker te praten. Iemand die naar je luistert, je begrijpt en je advies kan geven. 

JIL Hangout
Elke woensdagmiddag van 15.15 – 17.15 uur is er JIL Hangout met Rick de jongerenwerker van Lariks. Chillen, poolen, gamen, tafelvoetballen, kletsen. 12 jaar of ouder en op de middelbare? Kom eens langs! En volg JIL op insta.

Ergens anders even praten met Rick? 

Dat kan ook. Mail Rick of via discord 

Kamers met Aandacht

Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar die af en toe wat ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Lees  meer over Kamers met Aandacht.

Is het thuis niet veilig? 

Bel Veilig Thuis: 0800 20 00

Veilig Thuis is zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar.

Maakt u zich zorgen om iemand? 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Veilig Thuis
Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, maak het dan bespreekbaar.

Nieuws en activiteiten

Gezond zwanger worden
Afbeelding bij nieuwsbericht: Wil jij gezond zwanger worden?
Bij de Kameleon Thuis
Kind en Koffie (Mamacafé)

Samen voor kinderen en ouders

Voor opvoeden bestaat geen recept. Elk kind is anders en thuissituaties zijn verschillend. Ook zaken zoals de puberteit, problemen op school of ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding of overlijden, spelen mee. Daarom ondersteunen wij zowel ouders als hun kinderen. En daarom werken we in gemeente Leusden met veel partijen samen aan een fijne omgeving om gezond en veilig op te groeien. Met scholen, huisartsen, kinderopvang, GGD, verloskundigen, gemeente enzovoort. Samen werken we aan een passende oplossing. Uw hulpvraag staat daarbij altijd centraal.