Zorg en ondersteuning

Iedereen kan op een bepaald moment in het leven behoefte hebben aan ondersteuning of zorg. Dat kan komen door ziekte, door het overlijden van een partner, door eenzaamheid, door geheugenproblemen, door ouderdom, door geldzorgen. Lariks biedt professionele ondersteuning en regelt de zorg die nodig is. 

Zorg en ondersteuning

Lariks is er voor iedereen die hulp nodig heeft

We geven informatie en advies. Als het nodig is bieden we tijdelijk ondersteuning. Dit heet ook wel ambulante begeleiding.

Is er sprake van een ingewikkelde (complexe) situatie of zijn er meerdere vormen van hulp nodig, voor u zelf, uw kind en/of uw gezin? Dan wordt u ondersteund door ons Lokaal Team.

Zo nodig schakelen we hulp van gespecialiseerde hulpverleners in.

  • Wij helpen u om zelf uw problemen aan te pakken en zorgen zo nodig voor passende ondersteuning.
  • Als het nodig is, roepen we in overleg met u de hulp van specialististen in. Of betrekken bijvoorbeeld de school, de huisarts of de casemanager dementie erbij.
  • Veiligheid binnen een huishouden of gezin staat altijd voorop.
  • Wij werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onze hulp is gratis. Is er zorg nodig via de Wmo of Jeugdwet dan regelen we dat. Voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Voor hulp via de Jeugdwet niet.

'Na vijf gesprekken wilde ik wel naar een activiteit in de wijk. Ik heb er nieuwe mensen leren kennen.”

Met hulp van een vrijwilliger 

Getrainde vrijwilligers bieden persoonlijke ondersteuning aan volwassenen, kinderen/jongeren en gezinnen. Voorbeelden zijn:

Ambulante begeleiding helpt u weer op weg

Ambulante begeleiding is persoonlijke begeleiding om u weer op weg te helpen. Er is geen indicatie nodig en geen recept van de huisarts. U kunt gewoon contact opnemen met Lariks. Er is dan eerst een triage gesprek. In dit gesprek wordt besproken wat er speelt en of ambulante begeleiding bij u past.

Lees meer over ambulante begeleiding

Praten helpt

Niet elk probleem is een probleem waar gelijk hulp bij nodig is. Soms hoort het erbij dat het even niet zo lekker loopt. Vaak helpt het om er met anderen over te praten.

Veel voorkomende zorgen

Geheugenproblemen en dementie 

Iemand met dementie wordt verwarder en vergeetachtiger. Lariks kan u en uw naasten begeleiden bij beginnende dementie. Als het nodig is, regelen we extra zorg en ondersteuning. 

Stress

Heeft u al langere tijd gevoelens van spanning, vermoeidheid, slapeloosheid? Zijn dagelijkse dingen lastig? Het is belangrijk om hier iets mee te doen. Praat erover met uw huisarts of neem contact op met Lariks.

Sombere gevoelens

Iedereen is wel eens somber. Gaat het niet vanzelf over, of komt u er zelf niet goed uit? Dan is het goed om hulp te vragen.

  • Kijk eens op: Wij zijn Mind Of praat erover met de huisarts of neem contact op met Lariks.

Contact missen

Als u contact met anderen mist. Of u als u zich vaak eenzaam voelt, dan is dat niet goed voor u. Samen met u kijken we naar oplossingen. Misschien een Maatje?  Of naar een activiteit?

Relatieproblemen, echtscheiding

Zijn er kinderen, dan is het belangrijk de gevolgen voor hen te beperken. Lees meer op Uit elkaar met kinderen.

  • Voor kinderen die een echtscheiding meemaken is er de KIES groep. Hulp nodig? Neem contact op met Lariks.
Lees over de KIES groep
"De consulent begreep onze zorgen. Moeder gaat nu naar dagbesteding en er is huishoudelijke hulp geregeld"

Hulp door Lokaal Team Lariks

Gaat u samen met het Lokaal Team aan de slag, dan doet u dat met een of twee consulenten. Zij zijn uw vaste contacpersonen. Zij begeleiden u. Zo nodig schakelen we hulp van gespecialiseerde hulpverleners in. Of betrekken bijvoorbeeld de school, de huisarts, de wijkverpleging, de GGD of de casemanager dementie erbij. Dit doen we altijd in overleg met u. 

  • Een of twee consulenten zijn uw vaste contacpersonen. Zij begeleiden u.
  • Samen werkt u aan een familie/groepsplan of een individueel plan. Hierin legt u vast wat de situatie is, wat er nodig is om deze te verbeteren en hoe u dit gaat doen.
  • Zo nodig betrekken we bijvoorbeeld de school of de huisarts. Of we zetten hulp in van gespecialiseerde hulpverleners. Zij zorgen voor een aanvullende behandeling om u, uw kind of uw gezin weer in de juiste richting te helpen.

Over de consulenten van het Lokaal Team

In het Lokaal Team werken consulenten die veel weten over jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheid, prettig leven, begeleiding bij het wonen, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorg. Consulenten die werken met kinderen en jongeren zijn SKJ geregistreerd. Wij werken met de Verwijsindex

Jeugdhulp vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 is MetMaya verantwoordelijk voor de specialistische jeugdhulp in de regio Amersfoort. Ook in onze gemeente. 

Voor de specialistische jeugdhulp van MetMaya is een verwijzing voor nodig. U meldt zich dus niet zelf aan bij MetMaya.

Heeft u vragen of zorgen over opvoeden, uw gezin, of jeugdhulp? Neem contact op met Lariks. Blijkt dat er specialistische jeugdhulp nodig is, dan melden we in overleg met u uw kind aan bij MetMaya. 

Lees meer over MetMaya

Nieuws en activiteiten

Na gesprekken met welzijnscoach voel ik me beter
Afbeelding bij nieuwsbericht: Welzijn op recept
Warme maaltijd in buurthuiskamer
Dagbesteding Hof van Leusden

Denk ook aan de toekomst

Wilt u zich goed voorbereiden op een fase in uw leven waarin u meer hulp of ondersteuning nodig heeft? Of maakt u zich zorgen over de hulp aan uw partner of ouder? U kunt altijd een afspraak maken met een consulent van Lariks om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over dit onderwerp